Zorgboerderij Minous

          “ Zorg op maat, daar gaan we voor “

SBB - Gecertificeerd leerbedrijf

Home EMDR Zorgboerderij Activiteiten Doelgroep Ambulante zorg Onze paarden Stage leerbedrijf Contact


Privacyreglement:


Op onze zorgboerderij wordt er uiteraard rekening gehouden met de privacy van onze cliënten.

Er worden niet zomaar gegevens verstrekt aan derden. De cliënt tekent een privacyreglement waarin deze aangeeft wat een derde zou mogen inzien van zijn of haar persoonlijke dossier

(welke ook machtiging beeld en geluid bevat).

Dit privacyreglement kan ten alle tijden worden ingezien of herzien.


Klachtenprocedure:


Als u een klacht heeft gemeld, wordt deze genoteerd op een behandelformulier en wordt er een notitie gemaakt in de persoonlijke map van de cliënt. De klacht wordt afgehandeld samen met de cliënt.Betalingsvoorwaarden en tarieven:


Het tarief wat je per uur (individuele begeleiding )/dag(deel) moet betalen wordt vastgesteld door een budgetplan. Er worden uitsluitend dagdelen berekend. Individuele begeleiding wordt per uur berekend.

Deze afspraak wordt vastgesteld en in de persoonlijke map van de cliënt geplaatst.

De betalingsvoorwaarden worden afgesproken met de cliënt en deze worden ook in een contract opgenomen en in de map geplaatst.


Er kan 48 uur van te voren worden afgemeld zonder kosten.

Wordt dit later gedaan dan wordt dit wel gefactureerd.

Afwezigheid voor een vrije dag, tandartsbezoek, enz worden doorberekend. Ook de tijd, dat de zorgboerderij eerder wordt verlaten in een dagdeel. Bij het opzeggen van de overeenkomst op de zorgboerderij wordt 1 maand gerekend vanaf het begin van de maand op de 1e.