Zorgboerderij Minous

          “ Zorg op maat, daar gaan we voor “

SBB - Gecertificeerd leerbedrijf

Home EMDR Zorgboerderij Activiteiten Doelgroep Ambulante zorg Onze paarden Stage leerbedrijf Contact


 Het project

Boris is een aanpak die leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. De aanpak is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd. Voor 10.000 jongeren per jaar is dit de belangrijkste route naar arbeid en voor het bedrijfsleven is het de belangrijkste manier om nieuw personeel uit de doelgroep te werven. Belangrijke onderdelen binnen de aanpak zijn oriëntatie op beroep en loopbaan, een opleidingstraject op maat en leren in een bedrijf, om vervolgens uit te komen bij een praktijkverklaring en een baan.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

    Efficiënte en effectieve route van onderwijs naar de arbeidsmarkt

    Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringslasten

    Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te werven

    Betere positie van jongeren met een beperking in de maatschappij

Achtergrond

In 2006 heeft Nederland het VN-verdrag van de rechten van de gehandicapte mens ondertekend en zich verplicht alle belemmeringen van deze doelgroep naar participatie weg te nemen. Een aantal maatregelen is sindsdien van kracht geworden en worden op dit moment geïmplementeerd:

De participatiewet legt bij de gemeente de verantwoordelijkheid neer de kansen op participatie van de burgers onder haar bestuur te optimaliseren en het beroep op een uitkering te minimaliseren.

 De wet op het passend onderwijs en de wet op kwaliteit vso moeten jongeren met een beperking optimaal voorbereiden op participatie in betaald werk.

 De participatie-afspraken tussen kabinet en bedrijfsleven moet ruimte maken binnen bedrijven voor de plaatsing van werknemers met een beperking in betaald werk.

Onderwijs

In de aanloop naar implementatie van deze maatregelen vroeg het ministerie van OCW zich af of het systeem van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs ook geschikt zou zijn voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die toegeleid worden naar werk. Van 2010 tot 2012 hebben 400 leerlingen van 15 vso-scholen hiermee geëxperimenteerd. Dit experiment werd ‘Boris brengt je bij ’n baan’ genoemd. Een geleidehond, Boris, werd metafoor voor het ondersteunen van de jongere met een beperking bij het realiseren van zijn participatie. Lees meer over de pilot met vso-scholen 2010-2012.

Vervolgens vroeg het ministerie van OCW of de aanpak ook geschikt zou zijn voor het praktijkonderwijs. Voor deze pilot zijn 10 scholen geselecteerd die ieder 10 leerlingen met de Boris-aanpak hebben opgeleid. Lees meer over de pilot met praktijkonderwijsscholen 2013-2016.